bakterie

"Wiemy już, że bakterie, oprócz czynników genetycznych i dietetycznych, odgrywają główną rolę w powodowaniu choroby Leśniowskiego-Crohna" - współautor badania, Mahmud A. Ghannoum, dyrektor Centrum Mikologii Medycznej w Case Western Reserve, powiedział w oświadczeniu . Poprzednie badania pokazały, że ludzie z Crohn's mają anormalną odpowiedź na pewne bakterie, które żyją w jelitach , on powiedział. "Podczas gdy większość badaczy skupia się na badaniach nad tymi bakteriami, niewielu badało rolę grzybów, które występują również w jelitach każdego człowieka" - dodaje Ghannoum. W badaniu naukowcy przeanalizowali mikroorganizmy znalezione w próbkach kału od 20 osób z chorobą Crohna, 28 krewnych bez choroby i 21 osób bez Crohna, którzy nie byli spokrewnieni z 20 osobami z chorobą Crohna lub ich krewnymi. Wszyscy uczestnicy byli mieszkańcami Belgii lub północnej Francji.